Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin

Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea 14.5.2021 mennessä. (HUOM! Hakuaikaa on jatkettu) Projektien toteutus voi jatkua myös hakuajan päättymisen jälkeen. Business Finlandin rahoitusvaltuus tähän rahoituspalveluun on enintään 300 miljoonaa euroa. (eli rahoitusta on saatavissa vain rajallinen määrä)

Kenelle rahoitus on tarkoitettu

Rahoitus on tarkoitettu kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimiville

 • osakeyhtiömuotoisille (Oy, Oyj) yrityksille
 • pk- ja midcap-yrityksille (yritys työllistää yli 6 henkilöä),
 • joiden liiketoimintaan koronaviruksen aiheuttama epidemia on vaikuttanut.

Rahoitusta EI voida myöntää

 • Ay tai Ky -muotoisille yrityksille
 • Suurille yrityksille
 • Yksinyrittäjille tai 1-5 henkilöä työllistäville yrityksille
 • Maatalouden alkutuiotannon yrityksille
 • Yrityksille, jotka olivat EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys 31.12.2019.

Rahoitus on lainaa ja sen keskeisimmät ehdot ovat

 • Korko on lähtökohtaisesti 1%
 • Laina-aika on 7-10 vuotta
 • Lyhennysvapaata on mahdollista saada 3 vuotta
 • Laina vähintään 100 000 euroa
 • Maksimisumma kotimarkkinaan kohdistuvassa TKI-lainassa on 500 000€
 • Maksimisummaa kansainvälisille markkinoille tähtäävässä TKI-lainassa ei varsinaisesti ole
 • Lainan osuus 50-70% projektin kustannuksista (yrityksen omarahoitusosuus siis 30-50%)
 • Lainasta voi saada 30% ennakkona projektin alussa, loppuosa toteutuneiden kustannusten perusteella.

Rahoitusta voidaan käyttää kahdentyyppisiin projekteihin:

1) Kotimarkkinoilla ja/tai kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille, säätiöille ja yhdistyksille, joiden liiketoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut ja jotka ovat havainneet omassa liiketoiminnassaan selkeitä kehittämistarpeita koronan aiheuttaman poikkeustilanteen myötä.

 • TKI-rahoituksen avulla rahoituksen saajat voivat parantaa liiketoimintaedellytyksiään ja uudistaa toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä koronakriisin jälkeen.
 • Haettavalla TKI-projektilla tulee pyrkiä suoraan ratkaisemaan koronan aiheuttamaa häiriötilannetta tai koronan aiheuttamaa liiketoimintauhkaa.
 • Hyväksyttäviä kustannuksia ovat vain tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta aiheutuvat menot
 • Kehitettävällä ratkaisulla on oltava vähintään kansallista kilpailuetua.
 • Rahoitustaso pääsääntöisesti 70 % ja myönnettävän rahoituksen määrä enintään 500 000 euroa.

2) Kansainvälistä kasvua tavoitteleville yrityksille, joiden liiketoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut ja jotka haluavat panostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toimintaan häiriötilanteessa kansainvälisen kilpailukykynsä kehittämiseksi ja kansainvälisen kasvun edellytysten parantamiseksi.

 • Kehitettäviltä ratkaisuilta edellytetään kilpailuedun hakemista vähintään valituilla kansainvälisillä markkinoilla.
 • Hyväksyttäviä kustannuksia ovat vain tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta aiheutuvat menot
 • Rahoitettavan projektin sisällön ei tarvitse suoranaisesti liittyä koronan aiheuttaman häiriötilanteen ratkaisemiseen, mutta hakijan on kyettävä osoittamaan Business Finlandille, miten koronakriisi on vaikeuttanut sen liiketoimintaa tai millaisen uhkan kriisi muodostaa liiketoiminnalle.
 • Rahoitustaso pääsääntöisesti 50 %. Myönnettävän rahoituksen määrälle ei ole euromääräistä ylärajaa.

Lähde: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tki-laina-hairiotilanteisiin


Onko yrityksesi suunitelmissa kehitysprojekti? Varaa aika keskusteluun. Käydään projektiajatuksesi läpi ja kartoitetaan, voisiko TKI-laina olla tilanteeseen sopiva rahoitusmuoto.

Jätä yhteydenottopyyntö

Tai ota yhteyttä:
Tero Kiviniemi, 045 121 0869, info(at)projektituki.fi

Jaa