Kustannustuki 2, haku avattu

Kustannustuki 2 haku on avattu 21.12.2020. Tukea voi hakea 26.2.20201 klo 16:15 saakka.

Millaisesta tuesta on kyse?

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.6.2020 – 31.10.2020) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja. Kustannustuen tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen koronapandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen.

Kenelle tukea myönnetään

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.6.2020 – 31.10.2020) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja. Yrityksen kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu, ratkaisevaa on toiminnan taloudellinen luonne. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea. Kustannustukea myönnetään vain yhdistyksen/säätiön taloudelliseen toimintaan.

Tuen saamisen ehdot

Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 • Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin (Tarkista kuuluuko yrityksesi toimiala tuen piiriin) TAI yritys, jonka päätoimialaa ei ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa, mutta joka esittää liikevaihtonsa laskulle erityisen painavat koronapandemiaan liittyvät syyt.
 • Yrityksen oma tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden.
 • Yrityksellä on tukikauteen (1.6.-31.10.2020) kohdistuvia palkkakuluja ja/tai joustamattomia kuluja ja menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa.

Paljonko tukea voi saada?

Lain mukaan yritykselle myönnettävän kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Tuen maksimimäärä on 500 000 euroa yritystä kohti.

Tuki lasketaan seuraavalla kaavalla

Merkittävimmät tekijät ovat liikevaihdon pudotus ja joustamattomien kulujen suuruus.

Voit arvioida yrityksesi saaman tuen määrää valtiokonttorin sivuilla olevalla laskurilla:

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki#laskuri

Mitä ovat joustamattomat kulut

Joustamattomilla kuluilla tarkoitetaan sellaisia eriä, jotka on maksettava, vaikka yrityksellä ei olisi myyntiä lainkaan.

Tuen määräytymisperusteiksi luettavien joustamattomien kulujen sisältö voi yrityskohtaisesti olla erilainen. Alla on listattu esimerkkejä kulutyypeistä, jotka voidaan katsoa hyväksyttäviksi kuluiksi. Kulujen tukikelpoisuus ratkaistaan aina yrityskohtaisesti.

Vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta:

 • Yrityksen kiinteistöön/toimitilaan liittyvät vuokrakulut (kuten tila- ja tonttivuokra)
 • Hoitovastike
 • Sähkö, vesi, kaasu, höyry
 • Vartiointi, tilojen valvonta ja turvallisuusjärjestelmät
 • Joustamattomat siivouskulut, jätehuolto
 • Kiinteistön vakuutusmaksut ja kiinteistövero
 • Ajoneuvojen lakisääteiset vakuutusmaksut ja verot
 • Tienhoitomaksut
 • Kiinteistöön liittyvän lainan korkokulut
 • Joustamattomat taloushallinnon, kirjanpidon ja tilintarkastuksen kulut
 • Joustamattomat tietoliikenne- ja puhelinkulut
 • Liiketoiminnassa käytettävien eläinten ylläpitokulut
 • Vuokratakauskulut ja pankkitakauskulut

Laite- ja esinevuokrat

 • Leasing-ajoneuvojen kulut
 • Leasing-elektroniikka (esim. tietokoneet, näytöt, puhelimet)

Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut

 • Joustamattomat franchising-maksut
 • Joustamattomat taksien välitysyhtiökulut
 • Teosto-maksut
 • Tietokoneohjelmistojen lisenssimaksut
 • Joustamattomat serverikulut (ulkopuoliselta palveluntarjoajalta hankittu)

Välttämättömät vuokratyövoiman kulut

Mm. seuraavia kulutyyppejä ei hyväksytä korvattaviksi kuluiksi

 • Poistot
 • YEL-maksut ja TyEL -maksut
 • Terveydenhuolto
 • Arvonalentumiskirjaukset
 • Lainanlyhennykset ja pääomavastike
 • Osamaksuerien lyhennykset
 • Kertaluonteiset kulut
 • Polttoaine (aine- ja tarvikemeno)
 • Jäsenmaksut
 • Luottotappio
 • Pankkikulut
 • Finnveran takaamien lainojen hoitokulut
 • Markkinointikulut

Lähde: https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki

Tarvitseko tukea tai apua yrityksesi tukikelpoisuuden selvittämiseen tai tuen hakemiseen?

Ota yhteyttä!

Tero Kiviniemi, 045 121 0869, info(at)projektituki.fi

Jaa