Kehityshankkeen raportointi

Osallistuimme 16.9.2020 Business Finlandin järjestämään webinaariin häiriötilannerahoituksella tehtävien hankkeiden raportoinnista. Webinaarissa käytiin läpi projektien toteutukseen ja raportointiin liittyviä kohtia.

Business Finland on rahoittanut 19 823 hanketta, joista noin 12 000 kpl on laajempia kehityshankkeita ja vajaa 8 000 kpl on tilanneanalyysejä. Näistä noin 3000 hanketta on päättynyt, pääosin tilanneanalyysejä. Laajemmista kehityshankkeista oli päättynyt vasta noin 200 kpl.

Kuva: Business Finland www-sivut

Webinaarissa käytiin läpi hankkeiden toteutus ja seuranta sekä hankkeiden raportointi. Käsiteltyjä aiheita olivat mm.

  • Mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä
  • Mitkä ovat hyväksyttäviä kustannuksia, mitkä eivät
  • Mitkä kustannukset pitää pystyä erittelemään kirjanpidosta

Kuva: Business Finland www-sivut

Webinaarissa todettiin myös, että hankkeet eivät aina toteudu suunnitellusti. Muutokset projektin kuluessa ovat sallittuja, jos niihin löytyy hyvät perusteet ja niistä tehdään selvitys raportointivaiheessa.

Suurien muutosten osalta, sekä sisältöön, budjettiin tai aikatauluun liittyen on tehtävä muutoshakemus. Muutoshakemusten käsittelyajaksi arvioitiin noin yksi kuukausi. Tiettyjä muutoksia saa tehdä ilman muutoshakemusta, kunhan ne perustellaan loppuraportoinnissa. Tällaisia muutoksia ovat mm.

  • Hankkeen aikataulua saa venyttää max 4 kuukauttta
  • Muiden kustannusten osuus saa olla max 30% hakuvaiheessa hyväksytyn 20% sijaan, mikäli projektin palkka- tai ostopalvelukulut eivät täyty täysimääräisenä
  • Kustannuslajien väliset muutokset ovat sallittuja, jos muutos on suuruudeltaan enintään 20%

Webinaarin osallistujat saivat esittää kysymyksiä chatin kautta. Webinaariin osallistuneille jaettiin jälkikäteen kaikki esitetyt kysymykset sekä Business Finlandin edustajien vastaukset noihin kysymyksiin.

Onko oman yrityksesi kehityshankkeen toteutus poikennut suunnitellusta? Tai tuntuisiko, että voistte käyttää avustuksen järkevämmin kuin alunperin suunnittelitte?

Saamasi avustuksen ehtoihin kuuluu raportointi. Mihin käytit rahat, mitä sait niillä aikaan? Raportointi on ehtona sille, että sinulle tilitetään loput 30% avustuksesta. Laadukas ja totuudenmukainen raportointi takaa myös sen, että et joudu maksamaan jo saamaasi avustusta takaisin. Sekin on mahdollista.


Täytä yhteydenottopyyntö. Olemme yhteydessä ja keskustellaan, miten voisimme olla avuksi. Yhteydenotto ja keskustelu ei velvoita sinua mihinkään, jatkosta sovitaan erikseen.

    Otamme sinuun yhteyttä kahden arkipäivän kuluessa.

    Jaa